HANDLEIDING

Waarom een handleiding over klagen bij het kifid?

Het KiFiD is een tribunaal waar consumenten zelf zonder juridische ondersteuning (en zonder kosten te hoeven maken), hun klacht kunnen voorleggen. Het is echter niet altijd verstandig om zonder hulp te klagen bij het KiFiD.

Allereerst moeten we de waarschuwing afgeven dat het KiFiD vaak teleurstelt. Het is zelfs voor ervaren klagers niet eenvoudig om het recht aan hun zijde te krijgen. 

De vraag of zelf klagen (en in een latere fase: procederen) een verstandige keus is kan eenvoudig worden beantwoord. 
In het algemeen kan worden gesteld dat vooral effectenzaken of zaken met een aanzienlijk belang (grote schade), beter niet zonder hulp (juridische bijstand) gevoerd kunnen worden.
Voor zaken met een zeer gering belang is bijstand doorgaans te kostbaar tenzij er sprake is van een rechtsbijstandverzekering. 
Zonder hulp het traject bewandelen is mogelijk, maar Vermogensmonitor adviseert om de zaak grondig voor te bereiden. 

Vermogensmonitor heeft speciaal voor doe-het-zelvers een handleiding te koop (bestellen) voor € 25,=. De handleiding wordt als PDF-bestand per e-mail toegestuurd. De handleiding bestaat uit 12 pagina's en twee voorbeeldbrieven. 
Helaas moeten wij als kifid-experts constateren dat zonder enige kennis over het kifid -  en hoe je moet klagen - het niet eenvoudig is om je gelijk te halen. Het kifid is laagdrempelig, maar als je eenmaal een procedure hebt opgestart wordt het ingewikkeld en bestaat de mogelijkheid dat een een ervaren jurist of advocaat als tegenstander aantreft.
  
Twijfelt u over zelf doen of uitbesteden (bijvoorbeeld op basis van no-cure-no-pay) dan kunt u - gratis en zonder enige verplichtingen - uw zaak, klacht of vraag aan ons voorleggen.
Neem daarvoor contact met de Vermogensmonitor op. Vermogensmonitor is een commerciële organisatie en werkt veelal op basis van no-cure-no-pay.


Over de handleiding “Klagen over financiële dienstverlening en dan naar het kifid”

Inleiding
In Nederland is het makkelijk klagen over een financiële dienstverleners, maar het is wel zaak om vooral op de juiste wijze te klagen en bij het juiste ‘loket’. Zo bestaat er het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (kifid)*, waar u terecht kan met uw klacht als deze niet naar tevredenheid is opgelost door de financiële dienstverlener (FD).

Het kifid behandelt klachten over financiële dienstverleners en kan bindende uitspraken doen die vergelijkbaar zijn met een gerechtelijk vonnis.

Klacht voorbereiden
Als u één of meerdere klachten hebt over een FD dan zijn er zes belangrijke hoofdpunten waarvan u zich bewust moet zijn. Dit zijn oa: 
1. Klaag op tijd; er zijn diverse termijnen die een rol spelen*. 
2. Neem zelf schadebeperkende maatregelen; staak het product of dienst waarover u klaagt als daarmee duidelijk de schade beperkt kan worden. 
3. Klaag eerst bij de FD of – als het belang groot genoeg is – win eerst advies in bij een specialist (advocaat, uw rechtsbijstandsverzekeraar of partij als Vermogensmonitor).
Het kifid
Als u een klacht hebt en deze is door de FD afgewezen of niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u als consument (en in sommige gevallen als bedrijf*) buiten de rechter om toch nog stappen ondernemen die zicht geven op een beoordeling die vergelijkbaar is met een gerechtelijke uitspraak. 

In Nederland kunt u een klacht (geschil) over financiële producten en diensten voorleggen aan het kifid in Den Haag. Zij oordeelt over geschillen en kan ook overwegen om (te laten) bemiddelen.

Normaal gesproken is het oordeel van het kifid bindend* en zo vergelijkbaar met een vonnis van de rechter. Er is zelfs – onder bepaalde voorwaarden* – een beroepsmogelijkheid.
Het is echter wel zo dat niet alle FD’s zich als bindend hebben verbonden aan het kifid. Dat betekent dat zij een uitspraak van het kifid niet hoeven op te volgen. Banken en verzekeraars staan nagenoeg allemaal als bindend in het register* van het kifid. Het zijn vooral tussenpersonen en enkele vermogensbeheerders die als niet-bindend staan geregistreerd. U kunt wel klagen over deze partijen, maar de uitspraak blijft vrijblijvend voor beide partijen.

Als een partij NIET bij het kifid staat geregistreerd, dan is de organisatie hoogstwaarschijnlijk geen FD of er is sprake van een buitenlandse aanbieder zonder vestiging in Nederland. 

Klacht indienen
Het klachttraject (over FD of hun dienstverlening) bestaat uit twee verschillende procedures: de interne klachtenprocedure (ikp) en de externe procedure. Deze laatste speelt zich af voor het kifid (of de burgerrechter als u wilt of in sommige vallen moet*).

Aanvullende aanwijzingen
Speciaal voor de consument die zelf wil klagen heeft Vermogensmonitor een handleiding samengesteld. Hierin is een stappenplan opgenomen dat u kunt gebruiken om uw klacht voor te bereiden en op te stellen. Het is een PDF met diverse hyperlinks naar diverse informatiebronnen die relevant kunnen zijn.
De handleiding bevat tevens een aantal tips en een aantal voorbeeldteksten. 
Klagen is niet moeilijk, effectief klagen en een procedure winnen bij het kifid is lastig. Zonder een beetje kennis van het kifid en zonder tips en trucjes is het bijna onmogelijk. Dat handleiding die wij aanbieden geeft u een voorsprong die net genoeg kan zijn om met succes te klagen.
De handleiding (12 pagina’s) kost € 25,- (incl. BTW) en kunt u per email of telefoon bestellen; zie onze contactpagina

* zie verder in de handleiding

Share by: