VERMOGENSBEHEER2017

Vermogensbeheer 2017
Vanaf het vierde kwartaal in 2017 publiceert Vermogensmonitor een selectie van vermogensbeheerders met een beoordeling die de algemene zorgvuldigheid van iedere beheerder aanduidt. Deze beoordeling weerspiegelt (nog) NIET het vermogensbeheer. Deze beoordeling dient als kompas voor de particulier, de consument, die vermogensbeheer overweegt of reeds het vermogensbeheer heeft uitbesteed.
Aan het uitbesteden van vermogensbeheer zitten diverse risico's naast het gewone beleggingsrisico.
Verantwoord vermogensbeheer begint met de juiste uitvoering van het ken-uw-cliënt-beginsel. Dat betekent dat de consument de juiste gegevens moet leveren en de vermogensbeheerder de juiste vragen moeten stellen. Vervolgens moet de vermogensbeheerder de juiste conclusie trekken.
In de praktijk blijkt dit een kwetsbaar proces; Vermogensmonitor onderzocht in 2016 vele honderden dossiers waaruit kan worden opgemaakt dat te vaak  niet (helemaal) goed gaat.
Zelfs als het juiste cliëntprofiel en beleggingsprofiel zijn bepaald (en vastgelegd), dan nog blijft de vraag of de vermogensbeheerder (a) bekwaam genoeg is en (b) de portefeuille zo inricht dat dit past bij het bepaalde beleggingsprofiel.
Ook dat is onderzocht door Vermogensmonitor en dan blijkt dat vermogensbeheerders daar ook te vaak de plank mis slaan.

Last but not least is dan nog de vraag hoe het met de rechtspositie van de particuliere belegger is gesteld. Die vraag stelt de particuliere belegger doorgaans niet en ook de vermogensbeheerders geven nauwelijks informatie waaruit blijkt dat die vraag relevant is.
Het gaat hierbij om alle aspecten die het verhaalrisico bepalen. Die spelen ineens een belangrijke rol wanneer de vermogensbeheerder zijn werk niet goed heeft gedaan (zorgplicht kwestie) en de klant daar direct de negatieve gevolgen van ondervindt. Daar weet de Vermogensmonitor, als aanspreekpunt voor gedupeerde beleggers, alles van.
De rechtspositie van de particuliere belegger wordt in 2017 in kaart gebracht NAAST de waardering van het vermogensbeheer. Voor die waardering is Beleggingsmatch verantwoordelijk.

Share by: